top of page

LOSS IN WEIGHT

loss in weight.jpg

LOSS IN WEIGHT

Loss in Weight er et prosesskontroll system for kontinuerlig dosering av bulkmaterialer. Dosering oppnås ved at materialet kontinuerlig tømmes fra en veiebeholder som raskt fylles på igjen når nivået synker til et lavt nivå (før veiebeholderen er tom). SP 95 Loss of Weight bruker en unik og ekstremt avansert teknikk som gir et unikt nivå av doseringsnøyaktighet, selv under ekstremt vanskelige driftsforhold. Vi har dokumentert nøyaktighet på <1% over lange perioder med dosering (>8000 timer kontinuerlig drift)

SP95

Systemet kan gjøres 100 % støv- og gasstett og er først og fremst designet for å håndtere pulver, støv og bulkmaterialer som er vanskelige å dosere med andre metoder på grunn av egenskapene.  Det kan være at materialet er giftig, støvproduserende, varmt, spytt eller sprengning, brobygging og så videre.

SP 95 Loss of Weight styres av en "intelligent" vektkontroller som er spesialdesignet for å håndtere denne typen veiing.  Dette betyr i praksis at systemet gir en kontinuerlig flyt av materiale som kan reguleres i volum og hastighet uten andre begrensninger enn vektens fysiske kapasitet.

KAPASITETEN

Kapasiteten til SP 95 Loss of Weight er begrenset av utgangs- og innmaternes kapasitet og tilgjengelig plass for en veiebeholder av tilstrekkelig størrelse.  Ved å bruke spesielle typer ut- og innmatere og en spesialdesignet vektbeholder kan kapasiteten økes til et langt høyere nivå enn systemets standardkapasitet.

De fleste pulveriserte og granulerte materialer kan doseres i et standard SP 95-system ved å bruke en Extenso Cell Feeder MP 95.  Systemet håndterer fraksjoner av støv og sotfraksjoner opp til maksimalt 50 mm.  Noen fibre, lange, harde partikler, svært klebrige materialer og fraksjoner over 50 mm krever spesialutstyr: Er man i tvil om materialet kan håndteres av SP 95, kontakt Extenso AS

vibromater.jpg

Download more info here

Loss in weight 3D-3.jpg
bottom of page