top of page

Vibromatere

Extenso leverer flere forskjellige typer Vibro-matere som mater inn eller ut av våre Loss in Weight-systemer. Disse Vibro-materne er produsert for å passe kundenes krav med hensyn til matehastighet, prosesskontroll og funksjonalitet

IMG_1090.JPEG
IMG_1022.JPEG

Vibromaterer

En elektromagnetisk vibrerende mater gir enkel og kontinuerlig justerbar strømningshastighetskontroll sammen med praktisk talt øyeblikkelig stopp-start materialstrøm.

  • En vibrasjonsmater kan være en trau-, rørformet eller lukket traudesign
     

  • Drevet av våre elektromagnetiske drivenheter, har vibrerende matere muligheten til å justere gjennomstrømningshastigheten kontinuerlig
     

  • Materialstrømmen stopper nesten øyeblikkelig når enheten er spenningsløs (på grunn av drivenhetens interne demping)

FYLLING OG VEIING

Påfyllings- og veieapplikasjoner:
 

  • En vanlig bruk av en vibrerende mater er i fyllingsapplikasjoner der den elektromagnetiske stasjonen opererer med maksimal amplitude for raskt å fylle en veid beholder. Etter hvert som målvekten er nådd, reduseres matehastigheten til dryssmating til den endelige vekten er oppnådd og enheten stopper.

  • Vibrasjonsmatere kan også brukes til å måle produktet inn i en elevator, pneumatisk overføringslinje eller båndtransportør og tømming fra siloer, beholdere, bulksekkstasjoner eller tobber.

bottom of page