RAPID-PATCH

 

RAPID-PATCH er gjenbrukbar har høy-synlighet og gir en ekstremt rask, sikker måte å reparere hull i stålrør, flat rygg albuer, siloer, renner, siloer og andre stålkonstruksjoner utsatt for slitasje og kombinerer et fleksibelt slitesterk materiale med kraftige magnetiske elementer .

RAPID-PATCH er rett og slett plassert over det utslittet område og er godt holdt på plass med magneter til neste planlagte vedlikehold. Utformet for å redusere nedetid, materielle kostnader, materielle tap og opprydding kostnader forbundet med svært etsende transportsystemer.

Hver RAPID-PATCH består av en magnetisk retainer - et fleksibelt elastomermateriale med kraftige permanent magnetiske elementer og hver kommer med to utskiftbare slitasje resistente pads - ¼ "tykk (0,6 cm).

 

patch

 

 

Tre modeller er tilgjengelig:

RP-711 (Standard) 2 kraftige permanent magnetiske elementer. 11 "x 7.5" (28 x 19 cm). Vekt: 7,5 kg. (3 kg)

RP-811 (Elbow) 8 kraftige permanent magnetiske elementer. Dimensjon - 10,75 "x 10" (27 x 25 cm). vekt: £ 5 (2 kg).

RP-611 (Mini-Patch) 6 kraftige permanent magnetiske elementer. Mål - 6.5 "x 8.5"
(16,5 x 21,5 cm). Vekt: 2,7 lbs (1,2 kg).

RP-611 er konstruert for mindre diameter varme
f.eks 3 "diameter og oppover.

Custom RAPID-PATCH er også tilgjengelig for å møte dine spesifikke applikasjoner.

 

rapidpatch

 

 

 

 

Ta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for mere info

evening LKAB
kk4 oppbyging
lk_truck
lkab_kvarnhall
LKABsommaren2006
pelletsverk_ny

Historie om Procon og veiing

Etter National Oilwell overtok Procon i begynnelsen av 2000 tallet, etablerte en av de gamle eierne i Procon (Knut Bakke) Extenso for å ta hand om kunder på den landsbaserte industrien.
Dette var pga National Oilwell skulle konsentrere sin virksomhet i offshore bransjen.
Extenso inngikk en avtale med National Oilwell om å forsette med samme produkter som Procon hadde levert tidligere (Loss in Weight Systemer, båndvekter og andre veieapplikasjoner).
Extenso har utviklet disse produktene videre de siste 6 årene med leveranser til blant annet LKAB (nye KK4-KA3, KK3 og KK2 med ca 80 båndvekter og 7 loss in weight systemer), Hydro Aluminium (Karmøy, Årdal og Sunndalsøra), Elkem Solar sin nye fabrikk, Pioner og Pilot stasjoner i Kristiansand, blant flere andre.
 

Loss in weight

Loss in weight

Loss in weight
 

Extenso`s SP-95 Loss in Weight er et system for kontinuerlig dosering av bulkmaterialer.  Doseringen skjer ved at det mates kontinuerlig ut fra en veietank som etterfylles meget raskt ved lavt nivå i veietanken (før veietanken går tom).SP-95 er i første hånd konstruert for å håndtere pulver, støv og bulk materialer som vanskelig lar seg dosere på annen måte på grunn av materialets beskaffenhet.  Det kan være at materialet er giftig, støvende, varmt, skytende, brobyggende o.l.  Systemet er således støvtett og kan også leveres i gasstett utførelse.SP-95 styres av en "intelligent" vektelektronikk som er spesielt utviklet for å håndtere denne type veiing.  I praksis betyr dette at systemet gir en kontinuerlig massestrøm som kan reguleres i mengde og sats størrelse uten andre begrensninger en vektens fysiske kapasitet.  Vektelektronikken gjør bruk av en unik og meget avansert teknikk som gir en enestående doseringsnøyaktighet, selv under svært vanskelige driftsforhold. 

Kapasiteten på SP-95 Loss of Weight begrenses av utmaterens og innmaterens kapasitet samt fysisk plass til veietank av tilstrekkelig størrelse.   Ved å benytte spesielle typer ut- og innmatere og spesialkonstruert veietank kan kapasitetsområdet økes lagt utover systemets standard kapasiteter.De aller fleste pulver- og granulatmaterialer kan doseres på et standard SP-95 loss in weight system med Procon cellemater MP 95.  Systemet håndterer fraksjoner fra støv og sotfraksjoner og opp til partikkelstørrelse på maks. 50 mm.  En del fibrer, lange harde partikler, svært klebrige materialer og fraksjoner over 50 mm krever spesialutrustning.  Er en i tvil om materialet lar seg dosere på SP-95 loss in weight system bør en kontakte Extenso.SP-95 serien av Loss in Weight systemer benyttes i en rekke applikasjoner hvor båndvekter og andre typer doseringssystemer har vist seg mindre egnet. 

Typiske bruksområder er:-

Doserings og blandeanlegg for elektrodeproduksjon for elektrokjemisk industri, såkalte masse-fabrikker.  Her doseres forskjellige fraksjoner av antrasitt eller petrolkoks, mølle og filterstøv, knust bek, samt knuste vrak av halvferdige og ferdige elektrodekull.

Dosering av støv fra røkgasser ved pose eller elektrofilter i tungindustrien.

Dosering av filterstøv og sement i pelletiseringsanlegg.

Dosering av silisiumdioksid og talkum i kunstgjødselproduksjon.

Dosering av Kalkstein i kalkslemmingsanlegg.

Dosering av dehydrert kalk og aktivt kull i røykgass renseanlegg.

Dosering av jernoksid i oppredningsverk.

Dosering av bentonitt og aktivt kull i magnesiumproduksjon.

Dosering av potetmel i prosessindustrien.

Dosering av diverse pulvermaterialer samt barytt, bentonitt og sement i borevæskeanlegg offshore.

Dosering av sement i anlegg for kontinuerlig betongblanding.

 

pdf

 

 

EP52

ep52

EP52 vekt elektronikk
 

EP52 er en avansert vektkontroller for veiing i bånd-transportører. EP52 har innebygget telleverk for total og delvekter med utgang for å stoppe utveiing ved oppnådd forvalg.I tillegg til veiefunksjonen har elektronikken regulator for regulering av mengden som går på båndet og/eller tilsetning av additiver.EP52 har et enkelt og logisk menysystem for kommunikasjon med bruker. Menysystemet gir enkel betjening og programmering fra instrumenttastaturet uten spesielle programmeringsverktøy.EP52 kan også programmeres via bærbar eller stasjonær PC.Veieresultat kan enkelt dokumenteres ved tilkobling av printer

Technical specification

Power: 24 volt DC nomimal tolerance 18v to 34v – 40VA consumption

Resonator input: From Beltscale weighbox – uses special inbuilt circuit. 

Tachometer input: Tachometer – uses special inbuilt circuit.

Optional auxilliary input: 0 to 10V or 4 to 20mA.

A/D conversions:  24 bit resolution

Serial interface port 1: RS232. and RS485 2 wire/4wire (software configured)

Serial interface port 2: RS232 and RS485 2 wire/4wire (software configured). 

In-built digital inputs: 6 x opto isolated 12 to 32 Vdc (with wetting voltage). 

Standard outputs: 10 plus watchdog/open collector (relay options available).

Optional analogue output: 0 - 10V & 4 – 20mA, 12 bit – isolated.

Display: 114mm x 64mm graphics and text.

Programming display: Backlit dot matrix LCD display with LED backlighting.

Keyboard: Polycarbonate overlay with tactile key switches.

Environmental: Operating temperature range 0 to +45 degrees C.

Sealing: IP65 (front panel only).

Weight:  3.5 kg.

 

pdf