Loss in weight

Loss in weight

Loss in weight
 

Extenso`s SP-95 Loss in Weight er et system for kontinuerlig dosering av bulkmaterialer.  Doseringen skjer ved at det mates kontinuerlig ut fra en veietank som etterfylles meget raskt ved lavt nivå i veietanken (før veietanken går tom).SP-95 er i første hånd konstruert for å håndtere pulver, støv og bulk materialer som vanskelig lar seg dosere på annen måte på grunn av materialets beskaffenhet.  Det kan være at materialet er giftig, støvende, varmt, skytende, brobyggende o.l.  Systemet er således støvtett og kan også leveres i gasstett utførelse.SP-95 styres av en "intelligent" vektelektronikk som er spesielt utviklet for å håndtere denne type veiing.  I praksis betyr dette at systemet gir en kontinuerlig massestrøm som kan reguleres i mengde og sats størrelse uten andre begrensninger en vektens fysiske kapasitet.  Vektelektronikken gjør bruk av en unik og meget avansert teknikk som gir en enestående doseringsnøyaktighet, selv under svært vanskelige driftsforhold. 

Kapasiteten på SP-95 Loss of Weight begrenses av utmaterens og innmaterens kapasitet samt fysisk plass til veietank av tilstrekkelig størrelse.   Ved å benytte spesielle typer ut- og innmatere og spesialkonstruert veietank kan kapasitetsområdet økes lagt utover systemets standard kapasiteter.De aller fleste pulver- og granulatmaterialer kan doseres på et standard SP-95 loss in weight system med Procon cellemater MP 95.  Systemet håndterer fraksjoner fra støv og sotfraksjoner og opp til partikkelstørrelse på maks. 50 mm.  En del fibrer, lange harde partikler, svært klebrige materialer og fraksjoner over 50 mm krever spesialutrustning.  Er en i tvil om materialet lar seg dosere på SP-95 loss in weight system bør en kontakte Extenso.SP-95 serien av Loss in Weight systemer benyttes i en rekke applikasjoner hvor båndvekter og andre typer doseringssystemer har vist seg mindre egnet. 

Typiske bruksområder er:-

Doserings og blandeanlegg for elektrodeproduksjon for elektrokjemisk industri, såkalte masse-fabrikker.  Her doseres forskjellige fraksjoner av antrasitt eller petrolkoks, mølle og filterstøv, knust bek, samt knuste vrak av halvferdige og ferdige elektrodekull.

Dosering av støv fra røkgasser ved pose eller elektrofilter i tungindustrien.

Dosering av filterstøv og sement i pelletiseringsanlegg.

Dosering av silisiumdioksid og talkum i kunstgjødselproduksjon.

Dosering av Kalkstein i kalkslemmingsanlegg.

Dosering av dehydrert kalk og aktivt kull i røykgass renseanlegg.

Dosering av jernoksid i oppredningsverk.

Dosering av bentonitt og aktivt kull i magnesiumproduksjon.

Dosering av potetmel i prosessindustrien.

Dosering av diverse pulvermaterialer samt barytt, bentonitt og sement i borevæskeanlegg offshore.

Dosering av sement i anlegg for kontinuerlig betongblanding.

 

pdf