Service

Service

Extenso utfører service på alle typer industrielle vekter.
 

Vi har kvalifiserte fagfolk og vår ekspertise baserer seg på mer enn 30 års erfaring med service på de aller fleste vekttyper i norsk og internasjonal industri.  Særlig godt kjenner vi til vekter og veiesystemer levert av Procon. Vi kan med denne bakgrunn trygt tilby deg vår assistanse i forbindelse med:

-        Installasjon og igangkjøring av vekter og vektanlegg

-        Forebyggende vedlikehold og rutinesjekker

-        Akutthjelp utført som servicebesøk eller hjelp via telefon eller Internett/e-post