evening LKAB
kk4 oppbyging
lk_truck
lkab_kvarnhall
LKABsommaren2006
pelletsverk_ny

Historia

Efter National Oilwell förvärvade Procon i början av 2000-talet etablerade en av de gamla ägarna till Procon (Knut Bakke) Extenso att ta hand om kunder på den areella näringarna. Detta berodde på National Oilwell skulle koncentrera sin verksamhet inom offshore-industrin. Extenso ingått ett avtal med National Oilwell att fortsätta med samma produkter som Procon lämnat in tidigare (viktförlusten Systems, fjäll band och andra balansering). Extenso har utvecklat dessa produkter på de senaste 6 åren med leveranser till bland annat LKAB (ny KK4-KA3, KK3 och KK2 med ca 80 band vikter och 7 viktförlusten system), Hydro Aluminium (Karmøy Årdal och Sunndal) Elkem Solars Den nya anläggningen, Pioneer och stationer Pilot i Kristiansand, bland annat