Vibro matare

vibromater

Vibro matare

 

Extenso brukar inte leverera vibro matare för sig, men har införlivats i särskilda balansering.

Ett exempel på vibro matare som används i våra väger Program som visas till vänster